Viên Kim Cương Trong Trái Tim Huyền Thoại

Director ...

SIU BLACK Số Phận Thăng Trầm

Director | Screenwriter ...

How I Dress | Bradley Paxton

Director ...

Tết Thoải Mái

Director | Screenwriter ...

Gia Đình Là Nơi Trở Về

Director | Screenwriter ...

Khúc Ca Yêu Cuộc Đời | MV Thùy Chi

Director | Screenwriter ...

Thấu Hiểu Để Hạnh Phúc

Director | Screenwriter ...

Trẻ Hay Già Là Do Làn Da Quyết Định

Director | Screenwriter ...

Chuyện Tình Bàn Là Cháy

Director | Screenwriter ...

Đừng Vội Phán Xét

Director | Screenwriter ...

Con Gái Lấy Chồng Như Đánh Bạc

Director | Screenwriter ...

Gái Hay Trai Đều Có Quyền Làm Người

Director | Screenwriter ...

Bài Hát Cho Bi | MV Mỹ Anh

Director | Screenwriter ...

TVC Cumargold | Version Thang máy 15s

Director | Screenwriter ...

TVC Cumargold | Version 30s

Director | Screenwriter ...

Làn da không tuổi

Director ...

TVC Lotus Resident - 30s

Director ...

Tết Thoải Mái

Director | Screenwriter ...

Gia Đình Là Nơi Trở Về

Director | Screenwriter ...

Thấu Hiểu Để Hạnh Phúc

Director | Screenwriter ...

Trẻ Hay Già Là Do Làn Da Quyết Định

Director | Screenwriter ...

Chuyện Tình Bàn Là Cháy

Director | Screenwriter ...

Đừng Vội Phán Xét

Director | Screenwriter ...

Con Gái Lấy Chồng Như Đánh Bạc

Director | Screenwriter ...

Sống Ảo Mất Thật

Director | Screenwriter ...

Gái Hay Trai Đều Có Quyền Làm Người

Director | Screenwriter ...

Commercial

Viên Kim Cương Trong Trái Tim Huyền Thoại

Director ...

SIU BLACK Số Phận Thăng Trầm

Director | Screenwriter ...

Tết Thoải Mái

Director | Screenwriter ...

Gia Đình Là Nơi Trở Về

Director | Screenwriter ...

Khúc Ca Yêu Cuộc Đời | MV Thùy Chi

Director | Screenwriter ...

Thấu Hiểu Để Hạnh Phúc

Director | Screenwriter ...

Trẻ Hay Già Là Do Làn Da Quyết Định

Director | Screenwriter ...

Chuyện Tình Bàn Là Cháy

Director | Screenwriter ...

Con Gái Lấy Chồng Như Đánh Bạc

Director | Screenwriter ...

Gái Hay Trai Đều Có Quyền Làm Người

Director | Screenwriter ...

TVC Cumargold | Version Thang máy 15s

Director | Screenwriter ...

TVC Cumargold | Version 30s

Director | Screenwriter ...

Làn da không tuổi

Director ...

TVC Lotus Resident - 30s

Director ...

Khúc Ca Yêu Cuộc Đời | MV Thùy Chi

Director | Screenwriter ...

Bài Hát Cho Bi | MV Mỹ Anh

Director | Screenwriter ...

SIU BLACK Số Phận Thăng Trầm

Director | Screenwriter ...

How I Dress | Bradley Paxton

Director ...

Làn da không tuổi

Director ...

Script to Screen | Gia Đình Là Nơi Trở Về

Biên kịch / Đạo diễn: Nguyễn Thanh Hà ...

090.460.9046

STORYLAND FILM